bild-pa-forseglingsmaskin-M390

Förseglingsmaskin M390

FAKTA & FÖRDELAR

Vägunderhållsutrustning – Förseglingsmaskin M390

Förseglingsmaskinen M390 är en högkapacitetsmaskin som är utvecklad för försegling av sågade spår (efter micro trenching) eller reparation av sprickor i vägbanor där försegling sker med:

  • gjutasfalt
  • bitumenbaserade fogmassor.

M390 har en kraftig 50hp dieselmotor med hög-låg växel, detta möjliggör framdrift vid låga appliceringshastigheter, såväl som högre hastigheter mellan arbetsplatser.

Inbyggd motor i ljudisolerande kåpa och reglerbar hydraulisk omrörare

M390:s motor är inbyggd i en ljudisolerad kåpa och lättillgänglig för service. Den hetoljemantlade grytan på 225 °C och 390 liter har en reglerbar hydraulisk omrörare. Detta gör att maskinen håller materialet rätt mixat och vid jämn temperatur under arbetets gång. Materialet från grytan matas ut via det hydrauliskt reglerbara utloppet ner i utläggningsskon.

Ergonomiskt utformad för operatör

M390 är ergonomiskt utformad för operatör med ställbar stol och ratt, samt så är alla reglage placerade på ett användarvänligt sätt. Du kan välja mellan olika utföranden och tillval. Maskinen är CE-märkt.

Välkommen att kontakta oss på RME

Är du i behov av högkvalitativ vägunderhållsutrustning är du varmt välkommen att kontakta oss på RME – vi hjälper dig på vägen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd: 3,75 m
Bredd: 1,92 m
Höjd: 1,75 m
Vikt, tom: 3.900 kg
Vändradie: 5,9 m
Arbetshastighet: >10 m/sec
Transporthastighet: >10 km/h
Motor: Perkins 50hp
Framdrivning: Bakhjulsdriven, diff
Styrning: Orbital
Operatörssäte: Fullt justerbar
Gryta: 390L hetoljemantlad. 225 C.
Omrörare: Hydraulisk, vä+hö
Uppvärmning: Oljebrännare
Uppvärmning sko: Gasbrännare
Hetoljepump: Ingår
Temp.regulatorer: För material + olja
El: 12V
Hydraultank: 100L
Dieseltank: 100L

MER INFORMATION

Ladda ner