Torkutrustning för vägmarkering

RME-ZIROCCO

Torkutrustning för vägmarkering är en nödvändig teknologi för att säkerställa korrekt applicering och långvarig synlighet av vägmarkeringar. Vi på RME erbjuder miljövänliga maskiner med lång livslängd, och tillsammans med Somerford levererar RME fordonsmonterade gasoltorkar. Dessa är till en mycket stor fördel vid torkutrustning för vägmarkering. Med ATT har vi på RME tagit fram en fordonsmonterad jetturbin; RME Zirocco som går på oljeblandad diesel. Tack vare att denna torkutrustning för vägmarkering har en lösning som går på oljeblandad diesel är riskerna på väg lägre. Tillsammans med Somerford levererar RME fordonsmonterade gasoltorkar. Det är två olika fordonsmonterade torkar som finns på programmet. Från hytten utförs alla manövrar, så som

  • start
  • stopp
  • alla rörelser i höjd- och sidled.

Detta främjar säkerheten då ingen personal behövs på vägen före eller under torkning.
RME-Zirocco är lätt att demontera, vilket möjliggör alternativ användning av fordonet. Torkbredden är upp till 45 cm med temperaturer på 450 ℃ – 550 ℃. Dessa torkar kan hyras med eller utan lastbil eller försäljs. Välkommen att kontakta oss!

MER INFORMATION