Handläggarbil

FAKTA & FÖRDELAR

RME:s handläggarbilar byggs på många olika chassiefabrikat och totalvikter.

Det gemensamma är att de alla utgår ifrån det ergonomiska. Handläggning är tidskrävande och därför är ett ergonomiskt och lättarbetat utförande av maskinen mycket viktigt.

Den effektiva dubbelmantlade smältgrytan placeras på lågbyggt podie så nära bakaxeln som möjligt. Härifrån har man också uppstigning till flaket. Den lågt placerade grytan möjliggör avtappning direkt ner i handskopan.

Smältgrytan har vanligtvis en volym på 600-1.100L och den är helt individuellt anpassad till kundens önskemål.

All hydraulik kommer från hydraulpumpen på bilen kraftuttag. Alternativ med stand-alone Powerpack är också möjligt.

Eldrift på smältgrytan kan också erbjudas.

MER INFORMATION