Vägmarkeringssystem


Vägmarkeringssystemen är avsedda för att förbättra trafikflödet och minska risken för olyckor genom att tydligt kommunicera trafikinformation till förare. Tack vare våra vägmarkeringsmaskiner appliceras linjer, symboler och andra markeringar på vägbanan för att ge vägledning och säkerhet för förare. Markeringarna hjälper till att organisera i trafiken, indikera trafikregler och varna för faror på vägen. Det finns olika typer av vägmarkeringar, var och en med sina specifika syften:

1. Väglinjer – inkluderar mittlinjer, kantlinjer och vägledare

2. Varningsmarkeringar – används för att varna förare om faror som kan uppstå längst vägen, exempelvis kurvor, backar, farliga korsningar, fotgängarövergångar och farliga utfarter

3. Förbuds- och begränsningsmarkeringar – dessa markeringar informerar förare om trafikregler och begränsningar, så som

  • stoppmarkeringar
  • huvudvägsskyltar
  • markeringar för parkeringsplatser

4. Piktogrammarkeringar – inkluderar symboler och piktogram för att kommunicera information, till exempel övergångställen, cykelbanor och fara för vilda djur.

Vägmarkeringssystem är en viktig del av trafiksäkerheten och bidrar till att skapa en mer organiserad och säker trafikmiljö. Det är vanligtvis gjorda med målarfärg eller termoplast. Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa deras tydlighet och effektivitet.

Road Marking Equipment Trucks

RME FORDON

Våra fordon karakteriseras av tillförlitlighet, hög produktivitet och kostnadseffektivitet. Du ser våra produkter i ett tiotal länder hos kunder av de mest skilda slag, från lokala entreprenörer till större internationella aktörer.

RME MANUELL LÄGGNING

RME har ett brett utbud av utrustningar för handläggning och manuellt arbete. RMEs handverktyg görs för termoplastiskt material och finns i många bredder och med justerbar linjetjocklek. De används främst för övergångsställen, pilar, riktlinjer, parkeringsplatser mm.

Vägmarkeringsbil från RME

RME SMÄLTBILAR

Våra smältbilar är utrustade med effektiva smältgrytor, säcktömmare för big-bags, mobil hydraulik och Canbus-system för omrörning och temperaturstyrning.

KUNDNÄRA RELATION

Hos RME är varje kund viktig. Varje utrustning vi levererar ska fungera från dag ett och framåt. Nära och löpande kontakt med våra kunder höjer produktiviteten på väg och är själva grogrunden till vårt företag.

BREDDEN I MASKINUTBUDET

Utrustningar från RME ska kunna hantera de enklaste linjesystemen till de mest avancerade. Och då i alla förekommande appliceringssystem för termoplast – extrudering, spray och dots.

STÄNDIG UTVECKLING

Specialiseringen på termoplast gör att vi kan fokusera på att successivt förbättra utrustningar inom detta område.

TILLFÖRLITLIGHET

Fokus på kvalitetskomponenter och driftsäkra system skapar tillförlitlighet som ger hög målningseffektivitet på väg.

Jämn och exakt värme i smältgrytan

Ett av de mest effektiva delsystemen på alla RME-utrustningar är smältgrytan. Eftersom uppvärmning  i grytan är indirekt,  smälter och mixas termoplasten under jämn och exakt värme. RME-grytan är inte ett tryckkärl – och det ger dig en stor fördel ur säkerhets- och hanteringssynpunkt. Till smältgrytan kopplas istället RME:s specialutvecklade termoplastpump som genom sinnrik styrning kan användas för alla appliceringsmetoder.

Med olika alternativ avseende design på omrörare kan optimalt resultat alltid uppnås oavsett typ av termoplast och då i pulverform, småsäck eller block.

FLEXIDOT V2

Denna version av RME Flexidot har varit ute på marknaden sedan 2015 och är vår snabbaste enhet för att måla ”plopp-linjer” hittills. I upp till 7km/h kan man applicera ”plopp-linjer” antingen fristående eller ihop med solid linje som botten. Med intermittentlådan kan man ändra mönster och storlek på dot-linjen, dvs inga rörliga delar på utläggningsenheten behöver skiftas. Inga trummor eller delar behöver rengöras som i andra konkurrerande system, alltså enkelt och snabbt att komma igång med. Enheten kan fås i olika bredder för att passa olika linjesystem.

Elegant och hållbar mobil hydraulik

Med en välbeprövad lösning för mobil hydraulik erbjuder RME lastbilslösningar med hydraulkraft från lastbilens kraftuttag (PTO) med en eller flera variabla hydraulpumpar. Med moderna mobila hydraulventiler får man en elegant och hållbar lösning för alla maskinens hydraulfunktioner med styrning från dator och/eller fysiska knappar. Vissa funktioner kan genom detta även bli helt automatiserade.

Den exakta flexibiliteten

Med utrustning från RME kan du lägga nästan alla typer av linjemarkeringar. Från intermittentlådan fås kontinuerlig information om linjeval och annat som har med det pågående arbetet göra. I systemet kan du spara tio olika program vilka kan utnyttjas för senare bruk.

Vidare finns det två fördröjningsfunktioner i datorsystemet. Ett system för fördröjning av start och stopp av linjer i tid, och en för att justera offset på linjen.

Detta gör det möjligt att justera linjerna och pärlor från datorn till den exakta positionen.

Industri-PC-baserad dator

I en industri-PC-baserad intermittentlåda kan operatören välja vilka funktioner som ska köras och i vilka kombinationer. Ett rapportsystem sparar viktig data kring lagda linjer som ska sparas i en fil och nyttjas i Excel om så önskas. Det finns 32 digitala utgångar som kan användas till material, glaspärlor, primer, vatten eller annat. GPS-system kan integreras med intermittentlådan.

Mjukvaran kan väljas på ett flertal språk. Det finns även linjesystem för Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island förberett. Med dessa system kan man köra de flesta linjesystem som finns i hela världen.

Datorn har två joysticks som sköter linje och cykel-inställningarna och ihop med ett par knappar sköter man det mesta av linjekörningen. Övriga parametrar ställs in med hjälp av en touch-skärm.

Vår specialutvecklade pump

RMEs pump har specialutvecklats för att pumpa den varma och hårt slitande termoplasten. Kuggarnas design är framtagna med hjälp av avancerade flödesanalysberäkningar. Detta tillsammans med en utprovad härdning och inre ytbeläggning av pumpens delar gör att den får en lång livslängd.

Extruder med bra funktion och lång hållbarhet

RMEs extruder har utvecklats kontinuerligt under många år för att säkerställa bra funktion och lång hållbarhet. Fullt flexibel för att passa flera marknader och med låg vikt gör den arbetet enklare och smidigare. Pneumatiska luftcylindrar öppnar och stänger materialutgångarna som ser till att linjen blir rätt. Med samma enhet kan man lägga nästan alla typer av linjer inklusive profilerade flexlinjer.

Spray med fulländad design

RMEs egna spraypistoler för tryckluft är oförändrade sedan mer än 20 år vilket talar för att designen är fulländad. Med munstycken i volfram är livslängden den längsta i branschen.

Miljövänliga maskiner och ergonomisk utrustning

Vi på RME, Road Marketing Equipment, har miljövänliga maskiner och ergonomisk utrustning för vägunderhållning och målning av vägmarkering. För mer än 25 år sedan byggde vi det allra första fordonet för målning av vägmarkering med termoplast. Sedan dess har vi byggt några hundra fordon till. Eftersom vi enbart fokuserar på att utveckla utrustning för vägmålning med termoplast, är vi nu specialister inom ämnet. Idag har vi ett brett produktprogram från handverktyg till avancerade maskiner byggda på lastbilschassin. RME har alla de vägmarkeringsmaskiner och den vägmarkeringsutrusning som behövs för en miljövänlig, ergonomisk och bekväm målning av vägmarkeringar.

Vägmarkeringsmaskiner och linjemarkeringssystem

Flexidot V2, som har varit ute på marknaden sedan 2015, är en vägmarkeringsmaskin som är vår snabbaste enhet hittills för att måla så kallade ”plopp-linjer.” I upp till 7 km/h går det att applicera ”plopp-linjer”, antingen fristående eller ihop med en solid linje som botten. Med internmittenlådan går det att ändra mönster och storlek på ”plopp-linjen”, det vill säga att inga rörliga delar på utläggningsenheten behöver skiftas. Inga trummor eller delar behöver rengöras som i andra konkurrerande system. Med Flexidot V2 som utrustning för vägmarkering går det enkelt och snabbt att komma i gång. Denna enhet kan fås i olika bredder för att passa olika linjemarkerinssystem.

Kontakta oss på RME

Våra produkter syns i ett tiotal länder hos kunder av de mest skilda slag ­– från lokala entreprenörer med några få anställda till multinationella företag med flera tusen anställda. Det som förenar dem är att de sätter stort värde på

  • tillförlitlighet
  • hög produktivitet
  • kostnadseffektivitet.

Vi har funnits sedan 1995 och fokuserar på miljövänlig och ergonomisk utrustning. Varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Käglingevägen 33
213 76 Malmö
Telefon: 040-31 58 80
info@rme.se

Kontaktpersoner

Joacim Holmberg
CEO/Försäljning
+46 731-43 61 51

Jonas Almholt
COO/Platschef
+46 725-21 23 22

Sven-Åke Andersson
Försäljning/Technical sales
+46 709-12 83 11

Ronny Lindbäck
Försäljning/Technical sales
+46 721-67 40 71

Jörgen Fritz
Design Engineer
+46 760-31 58 85

Niklas Johansson
Inköp och Reservdelar
Purchases and spare parts
+46 708-96 61 45

Kontakta oss

Kontakta oss

Fyll i formuläret och skicka det till oss så återkommer vi till dig.